M. Puigserver

Magdalena puigserver

és una fotògrafa mallorquina que mostra en la seva obra la devoció que sent per la bellesa de les coses i els moments.

La construcció del seu website, que és el catàleg dels seus treballs fotogràfics, és el reflex de si mateixa, senzilla i honesta. Les seves imatges parlen per si soles.

L’objectiu principal del projecte va ser crear una estructura bàsica que permetés ubicar en el mateix espai la navegació principal i els diferents treballs de fotografia. Aconseguint amb això ressaltar la bellesa del treball de Magdalena. Per a això vaig decidir utilitzar una graella global que permetés visualitzar d’una banda les diferents col·leccions fotogràfiques o bé les fotografies una per una.

El grid és de quatre columnes. Permet obtenir una composició simètrica, simple i equilibrada. “Mousory” és un estil de grid que ofereix un contrapunt de flexibilitat a la forma de visualitzar el treball de l’artista.