Tizo

CASE ESTUDY

El marc de treball va ser el desenvolupament d’una plataforma digital per compartir el treball desenvolupat per l‘Arxiu Alicia, programa impulsat per Actors of  Urban Change de la Fundació Robert Bosch de Berlín. Amb l’objectiu d’investigar l’experiència de la infantesa dins de l’espai públic de Barcelona (http://arxiualicia.com/). Al principi es tractava de dissenyar una web per al projecte de l’Arxiu Alicia, no obstant això, gràcies al treball de recerca: User Rsearch, amb els potencials usuaris del projecte, educadors, tutors, investigadors, pedagogs i altres professionals relacionats al tema, vam proposar el disseny d’una Web Site multilataforma que funciona com una xarxa que permet connectar experiències educatives entre els professionals de la infantesa.

Equipo de trabajo: Maria José Montero, Matilde Rosero, Cinthia Pérez